ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Εκτός από τις συνεισφορές των προσκεκλημένων μας συγγραφέων, η Δημόσια Ορθοδοξία δέχεται επίσης οποιεσδήποτε άλλες υποβολές γραπτών υψηλού επιπέδου. Το ιδανικό για το οποίο στοχεύουμε είναι μεταξύ 800-1000 λέξεις, αλλά θα ήμασταν χαρούμενοι να λάβουμε υπόψιν πολλαπλές η διαδοχικές υποβολές από το ίδιο πρόσωπο.

Παρακαλούμε στείλτε όλα τα δοκίμια μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό (1-2 προτάσεις) στον Ναθαναήλ Γούντ (nawood@fordham.edu) με τον τίτλο “Δημόσια Ορθοδοξία”. Όλα τα άρθρα πρέπει να είναι στα Αγγλικά και να στέλνονται σε μορφή Microsoft Word.