ΣΧΕΤΙΚΑ

Το Κέντρο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρντχαμ χρηματοδοτεί και δημοσιεύει ακαδημαϊκές έρευνες σχετικά με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων σε σχέση με την ιστορία, τη σκέψη και τον πολιτισμό του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες, τις δημοσιεύσεις, και τις δημόσιες εκδηλώσεις μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Η Δημόσια Ορθοδοξία είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, και έχει σχεδιαστεί ως ένα συντακτικό φόρουμ για μελετητές να σχολιάσουν τα σύγχρονα θέματα που μας προβληματίζουν, αλλά με τρόπο κατάλληλο για ένα ευρύ μη-ακαδημαϊκό κοινό. Από την έναρξή του το φθινόπωρο του 2015, η Δημόσια Ορθοδοξία δημοσίευσε άρθρα από εκατοντάδες διεθνείς μελετητές με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων με στόχο την γεφύρωση μεταξύ εκκλησίας, ακαδημίας, και πολιτείας. Αν και οι περισσότεροι συγγραφείς κατέχουν ακαδημαϊκές θέσεις, η Δημόσια Ορθοδοξία δημοσιεύει επίσης άρθρα από επισκόπους, ιερείς, και αφοσιωμένους λαϊκούς.

Ως συντακτικό φόρουμ, η Δημόσια Ορθοδοξία έχει σχεδιαστεί για να προτρέψει και να ενθαρρύνει περαιτέρω προβληματισμό και διάλογο περί διάφορων θεμάτων. Ενώ δεν δεχόμαστε δοκίμια που προκαλούν η αμφισβητούν τα δόγματα των Ορθοδόξων Οικουμενικών Συνόδων, τηρούμε τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και δίνουμε στους δημιουργούς μας τη δυνατότητα να διακρίνουν, μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, κατάλληλες απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις που εκφράζουν οι συγγραφείς μας δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις του Κέντρου Ορθοδόξων Χριστιανών και δεν πρέπει να συγχέονται για επίσημες δηλώσεις που εκδίδονται από οποιαδήποτε συνέλευση επισκόπων.